Ön atak

Isırma ile ilgili tüm başlangıç ​​eğitim süreçleri bir çit üzerinden veya tasma ile meydana gelir (yapılır). Bu, asistanın köpeğe yakın mesafede çalıştığı, çitin üzerinden ısırma tasma gerginliği ile güçlendirildiği anlamına gelir. Bu nedenle, bundan sonra en kısa zamanda tasma ve çit olmadan ısırma eğitimine geçmeliyiz.
Geleneksel olarak, bu, köpek asistanın peşinden koşarken yapılır, yani, köpek eğitimciyi takip eder ve ısırır. Bu ekstra fazla ve köpek için işe yaramayan zaman kaybı ve, ayrıca, çok fazla enerji gerektirir. Böyle bir eğitimden sonra her seferinde köpeğin cesaretini kontrol etmek gerekir. Bu geleneksel yöntem ile, köpeğe sadece şu anda ne yapması gerektiğini öğretirsiniz.
Gottfried, "koşma ısırma" nın koruma hizmetinde herhangi bir rol oynamadığına inanıyor. Aşağıdaki üç koşulu karşılayacak eğitime bağlı kalmamız gerektiğine inanmaktadır:
  1. Köpek, avına ("ısırmaya") serbestçe hareket edebilmelidir.
  2. Egzersiz sırasında, köpek hedefe doğru hareketi göstermelidir, böylece her bir ön atakta doğru kavrama yapılır.
  3. Köpeğin tereddütsüz ve şüphe duymadan, gecikmeden, gereksiz hareketler olmadan yakalamaya (ısırmaya) hazır olması şarttır. Bu sonucu Gottfried, köpekleri ön atak eğitimi ile başardı. Gottfried bunun mümkün olduğuna inanıyor. Yani birkaç atlayışta köpek, hedefine serbest durumda (tasma olmadan) ulaştığında, ön atağı kısa mesafede eğitmek mümkündür.
Asistanına mesafe her köpek için ayrı ayrı tespit edilir, fakat her durumda, 1 - 2 adım ve, son Ön atakolarak, güçlü atlama ile tüm gücü ile kolluğu kapmak için fırsat verilir. Köpeğin tasmada iken ve başlangıçta heyecan etkisi, saldıran yılanın atışına benzer olmalıdır.
Ön atak köpeği gezdirme tasmasında tutan sahibi ile başlar ve köpeğin hemen yakınında bulunan yardımcı (çok agresif olmamak şartıyla) köpeği heyecanlandırır. Asistan koruyucu kolluğu yanda veya arkasında tutar. Asistan, köpeğin dikkatini çekmek için çaba göstermelidir, ancak mümkün olduğunca az yardımcı araç (yani heyecanlandırıcı etkisi olan şeyler) kullanarak. Köpekte herhangi bir gerginlik veya sinir bozukluluğu kesinlikle olmamalı.
Asistan, köpekte istediği davranışı gerçekleştirdiğini görür görmez, yani, köpek sinirli değil, ama doğrudan ona saldırmaya çalışıyor, sahibine köpeği bırakması için bir işaret verir. Asistan, son ana kadar köpeğin önünde tehditkar bir poz alarak, kıpırdamadan kalır ve sadece son anda saldıran köpeğin önüne koruyucu kolluğu koyar. Köpek koruyucu kolluğu yakalar yakalamaz yardımcı asistanı, kolluğu bırakarak yapılan kavramayı onaylar. Kavrama - kolluğu mücadele etmeden köpeğe verilmesi.
Genelde, eğitimde, köpeğe mücadeleyi "öğretmek" için bir süre kollukta tutmak gerekir. Bu durumda asistan jop ile çalışır ve aynı anda köpekle mücadele eder ve böylece onu heyecanlandırır. İyi bir asistan, köpeğe kavramayı ve tutmayı öğretebilir, köpeği kollukta jopu kullanarak kaldırır. Buradaki düşünce, sözde, köpek ve asistan arasında olan iyi bir savaşmanın sonucunda köpeğin teşvikidir. Bu, sözde, daha iyi ve tam kavramaya neden olmalıdır.
Gottfried bu görüşün kesinlikle yanlış olduğuna ve onaylanmadığına inanıyor. Yani, kolluğun köpek tarafından yakalanma anı, aynı zamanda onun teşvik anıdır. İşte bu noktada köpeğe kolluğu vermeliyiz. Bu nedenle, Gottfried, yakalama sürecinin zamanın uzamasını köpeğe zarar verdiğini ve neler olup bittiğini algılayamamasına, ilgisizliğine, pasifliğine yol açtığını düşünüyor. Bu nedenle, ısırma süreci mümkün olduğunca kısa zamanda gerçekleşmelidir.Kollukla köpek eğitimi
Kısa ısırma süreçlerinde eğitilen köpek, daha sonra ısırmayı gösterirken daha iyi görünecektir.
Asistan kolluğu köpeğe verdikten sonra, sahibi geri birkaç adım atar ve böylece köpeğin kendine yaklaşmasına (dönmesine) yardımcı olur. Daha sonra sahibi köpeği gezdirme tasma ile alır ve kolluğu gönüllü olarak bırakana kadar köpekle birlikte büyük daireler şeklinde yürür. Asistan yavaş ve pasif (hafif açılı), gözlerine bakmadan köpeğe yaklaşır, sonra sessizce kolluğu alır ve çalışmalarına devam eder.
Ön atak eğitimi sırasında dikkate ayrıca şu noktayı almak gerekir: eğer, köpek ve asistan arasındaki mesafe çok kısa veya çok uzun olursa, köpek en uygun şekilde davranamayacak. Bu, işin etkinliğini ve dolayısıyla köpeğin atak seviyesini azaltacaktır.
Asistanın görevi, her bir köpek için ideal mesafeyi seçmektir. Zamanla, asistan, köpeğin bu ön atakları en iyi hangi durumda uygulayacağını belirleyecektir. Asistan köpeğe her zaman aynı şekilde kolluğu vermek zorundadır, çünkü bu köpeğin kararlılığını etkileyebilir. Köpek, asistanın eylemlerini önceden öngörmelidir; eğer son an o farklı bir hareket yaparsa, köpeğin kavrama sırasında hareketini ve kararlılığını etkileyebilir.
Eğitim sırasında ön atak 4 kez yapılmalıdır ve son ataktan sonra köpek kolluğu sahadan götürmesi hakkına sahip olur.
Böyle bir eğitimden birkaç hafta sonra, köpek iyi, güçlü bir ısırık, asistanla iyi koordine edilmiş bir çalışmayı, kolluğu sıkıca ağzında tuttuğunu, onunla çabucak hareket ettiğini ve daha sonra sakince ve gönüllü olarak kolluğu bıraktığını kesin olarak göstermelidir.
Bundan sonra, koruma çalışmasının temel egzersizleri olan oturma ve havlama ile köpeği eğitmeye devam edebilirsiniz.
ForDogTrainers Ön atak eğitimi için koruma kollukları sunuyor:
Genç köpek eğitim ısırma kolluğu Genç köpek eğitimi için kalın jüt ısırma kolluğu Spor ekipmanı kalın jüt kısa köpek eğitim kolluğu Çok fonksiyonlu profesyonel köpek eğitim kolluğu Schutzhund / IPO yarışmaları için özel french linen kılıflı eğitim kolluğu