IPO Kurallarında 2019’da Yapılan Değişiklikler

Evet, artık kaçıncı kez, IPO kurallarında değişiklikler geliyor! 11-12.03.2017 tarihinde, FCI üyesi ülkelerin hakimlerini ve temsilcilerini 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek yeni kurallar hakkında bilgilendirmek için Meppen’de (Almanya) bir FCI Çalışma Irkları Komisyonu toplantısı yapıldı.

Neler hazırlandı?

IPO = IGP - bu formül 2019’dan itibaren Internationale Prüfungsordnung (Uluslararası Test Kuralları) şimdi Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung (Özel Köpekler İçin Uluslararası Test Kuralları) olarak adlandırılacak.

Bu değişimin hedefleri? 
1. Kademeleri kolaylaştırmak
2. IPO'ya daha fazla test seçeneği eklemek
3. Çeşitli testleri sistematikleştirmek
4. Mevcut olanlara BH ve AD testlerini eklemek.

Bu sunumda kural isimlerinde birçok yazım hatası bulunduğunu önceden belirtelim. Doğru seçenekleri hazır kurallarda göreceğiz. 
Genel hükümlerde, yapmak istedikleri, ancak eskisi gibi bırakılan değişikliklerden bahsediliyor. Örneğin, sınavı geçmek için önerilen % 60 asgari puanı çoğu ülke tarafından desteklenmedi, bu nedenle yeni düzeye geçiş için minimum % 70 puan kaldı. Ayrıca örganizasyon konular ve ifadeler de gözden geçirilmiştir. Kural değişiklikleri doğrudan sporcular ile ilgilidir.

Evet, testler nasıl adlandırılacak: 

BH-VT - Refakat köpeği davranış testi
IGP – İş köpeği sınavları, 1-3 seviye

IBGH - Refakat köpeği testi, 1-3 seviye 
FH-V (Fährtenhundeprüfung) – İz sürme testi, hazırlık seviyesi 
FH (Fährtenhundeprüfung) – İz sürme testi, 1-2 seviye
IPO FH 
StP 1-3 (Stöberprüfung) – Av köpek testi 
IPOV  (Vorprüfung) - Hazırlık seviyesi
IPOZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung) - Üreme testi
IADP (Ausdauerprüfung) - Dayanıklılık Testi
Şimdi daha detaylı.

BH-VT

Refakatçi köpek testi sonraki sınavları geçmek için bir ön koşuldur. Sınavlara kabul yaşı ülke federasyonu tarafından belirlenir, ancak genel olarak en az 12 aylık olmalıdır (şimdi en az – 15 aylık).

BH-VT, daha önce olduğu gibi üç bölümden oluşur:

1. Köpek idarecisi bilgi testi

2. İtaat bölümü

3. Trafik bölümü

Burada önemli bir değişiklik yok. Sadece Otur ve Yat komutları gerçekleştirirken, hem yürürken hem de dururken verilebilir.

IBGH – Refakat köpeği testi, 1-3 seviye 

IBGH 1

İzin verilen yaş — 15 ay
Gerekli koşul – BH-VT testi geçmek

Egzersiz 1 — Sevk kayışı ile yürüme
Egzersiz 2 — Sevk kayışsız yürüme
Egzersiz 3 — Yürüyüş de iken "Otur" komutu
Egzersiz 4 — Yat komutu ve geri çağırma
Egzersiz 5 — Yat komutu. (Köpeğin dikkati başka yöne dağıtılır.)
Toplam — 100 puan

IBGH 2

İzin verilen yaş — 15 ay
Gerekli koşul – IBGH 1 testi geçmek

Egzersiz 1 — Sevk kayışı ile yürüme
Egzersiz 2 — Sevk kayışsız yürüme
Egzersiz 3 — Yürüyüş de iken "Otur" komutu
Egzersiz 4 — Yat komutu ve geri çağırma
Egzersiz 5 — Düz bir yüzeyde aport
Egzersiz 6 — İleri git
Egzersiz 7 — Yat komutu. (Köpeğin dikkati başka yöne dağıtılır.)
Toplam — 100 puan

IBGH 3

İzin verilen yaş — 15 ay
Gerekli koşul – IBGH 2, IGP 1 veya Obedience 1 testi geçmek

Egzersiz 1- Sevk kayışsız yürüme
Egzersiz 2- Yürüyüş de iken "Otur" komutu
Egzersiz 3- Yat komutu ve geri çağırma
Egzersiz 4- Dur komutu
Egzersiz 5- Düz bir yüzeyde aport
Egzersiz 6- Rampadan aport (140 cm)
Egzersiz 7- İleri git
Egzersiz 8- Yat komutu. (Köpeğin dikkati başka yöne dağıtılır.)

FH V

İz sürme testi, hazırlık seviyesi
İzin verilen yaş — 15 ay
Gerekli koşul – BH-VT testi geçmek

Kendi izleri
600 adım
45 dakika bekletilme
3 90 derece köşe
1 son 30 - 60 derece köşe
3 eşya

FH1

İzin verilen yaş — 18 ay
Gerekli koşul –BH-VT testi geçmek

Yabancı izler
1200 adım
2 saat (120 dakika) bekletilme
7 düz hat
6 90 derece köşe
4 eşya
2 kesişen iz (başlamadan 30 dakika önce)

FH2

İzin verilen yaş — 19 ay
Gerekli koşul –FH1 testi geçmek

Yabancı izler
1800 adım
3 saat (180 dakika) bekletilme
8 düz hat ve 1 yarım daire
5 90 derece köşe, 2 30-60 derece köşe
7 eşya
2 kesişen iz (başlamadan 30 dakika önce)

IPO FH

İzin verilen yaş — 20ay.

Burada değişiklik yok, FH 2'ye benzer iki günde 2 iz hattı. Gerekli koşullar yoktur - bu test zorunlu BH-VT'den sonra geçilebilir.

Av Köpek Testi StP 1-3

Bu testte, değişiklikler sadece puanların dağılımında yapılmıştır.

IADP – dayanıklılık testi

İzin verilen yaş — 16ay.

Gerekli koşul –BH-VT testi geçmek, test gününde en az 4 idareci yer almalıdır.

Mesafe – 20km

Hız – 12-15 km/s

Maks. hava sıcaklığı – 22 derece

8km ve 15km'den sonra 2 duraklama

IPO-ZTP

Değişiklik yok

IPO V (hazırlık seviyesi)

İzin verilen yaş — 16 ay
Gerekli koşul –BH-VT testi geçmek

Bu test işçi sınıfına kayıt için kabul olarak kullanılabilir. Bu konuda karar ülke veya ırk kulübü tarafından alınır.

Geriye kalan kurallar değişmedi.

IGP 1– Uluslararası İş Köpeği Sınavı

İzin verilen yaş — 18 ay
Gerekli koşul –BH-VT testi geçmek

İz sürme

Kendi izi
300 adım
Bekletilme — 20 dakika
2 90 derece köşe
3 eşya (7+7+7)
Çalışma — 15 dakika
Puan - 79 iz sürme için /21 eşya için

Hız -12-15 km/s
Maks. hava sıcaklığı — 22 derece
8km ve 15km'den sonra 2 duraklama

İtaat

Egsersiz 1- Kayışsız yürü - 15 puan
Egsersiz 2- Yürürken otur -10 puan
Egsersiz 3- Yürürken ''yat’’ komutu -10 puan
Egsersiz 4- Düz alanda aport - 15 puan
Egsersiz 5- 1 metre yüksekliğinde engelden aport - 15 puan
Egsersiz 6- 160 cm duvar üzerinden atlama- 15 puan
Egsersiz 7- İleri git ve yat - 10 puan
Egsersiz 8- Yat komutu.(Köpeğin dikkati başka yöne dağıtılır.) - 10 puan
Toplam — 100 puan

Değişiklikler: 160 cm duvar üzerinden atlama. Köpek duvara en az beş metre mesafeden oturtulur. İdareci, duvarın diğer tarafında en az 5 metre mesafede pozisyon alır. Köpeğe ’’atla’’ ve ’’gel’’ komutu verilir, atlamadan sonra idarecinin önünde pozisyon alır ve komuttan sonra temel pozisyonu alır.

Koruma

Egzersiz 1- Yardımcıyı ara - 5 puan
Egzersiz 2- Durdur ve havla —15 puan (önce 10 puan)
Egzersiz 3 – Kaçışı önle -20 puan
Egzersiz 4 - Koruma aşamasından saldırıya karşı savunma — 30 puan (önce 35 puan)
Egzersiz 5 - Hareketten köpeğe saldırı - 30 puan
Toplam — 100 puan

Değişiklikler:

Durdur ve havla
Köpek, orta çizgiden hemen çadıra gider (yani beşinci gizlenme noktasına gitmek yok).

Hakemin işareti ile, idareci köpeğe yaklaşır, tasmayı takar ve 5 adım geriye uzaklaşır.

Yardımcının kaçışını önle
İdareci köpek ile işaretlenmiş kaçış noktasına gider, ana pozisyonu alır, tasmayı çıkarır ve köpeğe ''yat’’ komutu verir. Saklanma noktasından, tasmasız da uzaklaşabilir. Sonra, her zaman olduğu gibi, idareci çadıra çekilir ve hâkemin işateriyle kaçış gerçekleşir (idareciden kaçış komutunun bu aşamada olmadığı anlaşılıyor).

Koruma aşamasından saldırıya karşı savunma – bu egzersizi yaptıktan sonra, daha önce olduğu gibi, rehber köpeğe gelir, kayışı takar veya serbest olarak çekilir.

Hareketten köpeğe saldırı
Bu egzersizi yaptıktan sonra, hakemin talimatı üzerine, rehber köpeğin yanına gelir ve sevk kayışını bağlar. Köpek rehberinin yanında tasma ile veya, isteğe bağlı, serbest olarak hareket eder.

IGP 2– Uluslararası İş Köpeği Sınavı

İzin verilen yaş — 19 ay
Gerekli koşul – IGP 1 testi geçmek

İz sürme

Yabancı izler
en az 400 adım
Bekletilme — en az 30 dakika

3 90 derece köşe
2 90 derece köşe
3 eşya (7+7+7)
Çalışma — en fazla 15 dakika
Puan - 79 iz sürme için /21 eşya için

İtaat

Egzersiz 1- Kayışsız yürü - 15 puan
Egzersiz 2- Yürürken otur -10 puan
Egzersiz 3 -Yürürken komutla ''yat’’ -10 puan
Egzersiz 4 - Düz alanda aport - 10 puan
Egzersiz 5 - Yürürken dur– 5 puan
Egzersiz 6 - Engelden aport - 15 puan
Egzersiz 7 - Rampa üzerinden atlama - 15 puan
Egzersiz 8 - İleri git ve yat - 10 puan
Egzersiz 8 - Yat komutu.(Köpeğin dikkati başka yöne dağıtılır.) - 10 puan
Toplam — 100 puan

Koruma

Değişiklikler. Saldırıdan sonra köpek yardımcıyı 8 adım (daha önce 5 adım) takip ediyor. Takipten sonra köpeğe saldırı YOK. Yardımcı durur, rehber ona yandan yaklaşır ve yan konvoyu hakime gösterir. IPO 3'te olduğu gibi köpeğe saldırı yapılır.

IGP 3 – Uluslararası İş Köpeği Sınavı

İzin verilen yaş — 20 ay
Gerekli koşul – IGP 2 testi geçmek

İz sürme

Yabancı izler
en az 600 adım
Bekletilme — 60 dakika

5 90 derece köşe
4 90 derece köşe
3 eşya (7+7+7)
Çalışma — en fazla 20 dakika
Puan - 79 iz sürme için /21 eşya için

İtaat

Egzersiz 1- Kayışsız yürü - 15 puan (önce 10 puan)
Egzersiz 2- Yürürken otur - 5 puan (önce 10 puan)
Egzersiz 3 -Koşarken komutla ‘’yat’’ -10 puan
Egzersiz 4 - Koşarken kumutla ‘’dur’’ - 10 puan
Egzersiz 5 - Düz alanda aport - 10 puan
Egzersiz 6 - Engelden aport - 15 puan
Egzersiz 7 - Rampa üzerinden aport - 15 puan
Egzersiz 8 - İleri git ve yat - 10 puan
Egzersiz 9 - Yat komutu.(Köpeğin dikkati başka yöne dağıtılır.) - 10 puan
Toplam — 100 puan

Koruma

Egzersiz 1- Yardımcıyı ara - 10 puan
Egzersiz 2- Durdur ve havla —15 puan (önce 10 puan)
Egzersiz 3 – Kaçışı önle -10 puan
Egzersiz 4 - Koruma aşamasından saldırıya karşı savunma — 15 puan (önce 20 puan)
Egzersiz 5 – Arkadan takip – 5 puan
Egzersiz 6 - Arka takipten köpeğe saldırı – 15 puan
Egzersiz 7 - Hareketten köpeğe saldırı - 15 puan (önce 10 puan)
Egzersiz 8 - Koruma aşamasından saldırıya karşı savunma 15 puan (önce 20 puan)
Toplam — 100 puan

Düz alanda aport’daki değişiklikler - bu egzersizin yapıldığı tüm adımlar için: aport aracı rehber tarafından yaklaşık 10 metre mesafeye atılır.

BGH testlerde rehbere ait aport aracı kullanılır.

Bariyer ve rampadan aport: aport aracı rehber tarafından atılır.

Not. Bu neden belirtildi: Proje, aport aracının yardımcı tarafından belirli bir mesafeye götürmesini ve rehberin atılmamasını önermiştir.

Bariyerin tasarımı da değişiyor. Yükseklik, önceki gibi kalıyor, bariyerin üst kısmı hareketlidir. Dünya Kupalarında, yeni tasarım 2019'dan beri kullanılıyor. Yerel gruplarda böyle bir tasarıma 3 yıllık kademeli geçiş izni verildi.

IGP için malzemeler:

Eğitim ekipmanları çantası  Eğitmen saklanma çadırı - profesyonel Schutzhund eğitimi Malinois için French Linen Kılıflı Schutzhund, WUSV ve IGP Eğitim Kolluğu  Köpek eğitimi için arama kiti  Siyah-yeşil eğitim koruma elbisesi  Bestseller! Köpek Eğitimi için Yumuşak Tutma Saplı Kırbaç  Yüksek Kaliteli Schutzhund Engel Atlama Bariyeri - 1 metre Dumbbell aport aracı 2 kg  Yavru köpek için ilk ısırma kolluğu  Genç ve yetişkin köpekler için kalın jüt eğitim kolluğu  Bodyguard köpek eğitim ısırma kolluğu  French linen eğitim ısırma yastığı